teambuildingsactiviteit binnen op het werk

Reflecteren op je teambuildingsactiviteit

Je hebt met jou bedrijf, afdeling of collega’s een teambuildingsactiviteit gedaan. Goed op weg! Helaas wordt reflectie vaak overgeslagen of in beperkte mate gedaan. Wij leggen je uit waarom reflecteren nou zo belangrijk is.

Check de gids Contact

Wat is reflecteren

Reflecteren is bewust stilstaan met jezelf of met je groep op een gebeurtenis, ervaring of situatie. Dit doe je om inzicht te krijgen in wat er is gebeurd, wat er is geleerd en hoe dit kan worden toegepast in de toekomst. Door een kritische analyse te doen van gedachten, gevoelens en acties wordt het zelfbewustzijn vergroot. Dit bevordert op zijn beurt persoonlijke groei.

teambuilding escape room codekrakers
Escape room zakelijk teambuilding op locatie

Waarom belangrijk

Reflecteren is voor een aantal redenen belangrijk. Als allereerste stelt reflectie individuen en teams in staat om leermomenten te identificeren. Door terug te kijken op wat er goed ging en wat er beter kan. Dit helpt om verbeterpunten te vinden.

Daarnaast helpt reflectie met het evalueren van doelstellingen. Door te reflecteren op hoe de activiteit een bijdrage heeft geleverd aan de gestelde doelen, kunnen deelnemers beoordelen of deze doelstellingen gehaald zijn en wat er voor nodig is om verder te ontwikkelen.

Ook helpt reflectie persoonlijke groei te bevorderen. Het moedigt mensen namelijk aan om over hun eigen gedrag, reacties en bijdragen na te denken. Wat kan leiden tot persoonlijke groei en zelfbewustzijn.

In tegenstelling tot deze doelen is deze alleen voor groepen. Groepen kunnen namelijk ook de teamdynamiek evalueren. Door de interacties en dynamiek binnen het team te analyseren kunnen er eventuele spanningen of communicatieproblemen verholpen worden, of aangepakt en verbeterd.

De voordelen

Groter zelfbewustzijn

Reflectie vergroot zelfbewustzijn door diepgaand inzicht in persoonlijke sterktes en zwaktes, bevordert persoonlijke groei en ontwikkeling.

Persoonlijke groei

Het proces verbetert probleemoplossende vaardigheden en besluitvorming door het analyseren van ervaringen en evalueren van resultaten.

Probleemoplossende vaardigheden

Het proces verbetert probleemoplossende vaardigheden en besluitvorming door het analyseren van ervaringen en evalueren van resultaten.

Beter besluitproces

Reflectie verbetert het besluitvormingsproces door het analyseren van eerdere beslissingen en resultaten, waardoor effectievere strategieën voor toekomstige keuzes ontstaan.

Meer stressvermindering

Reflectie kan stress verminderen door het onderzoeken van gedachten en gevoelens en het ontwikkelen van een veerkrachtige mindset.

verbeterde relaties

Het bevordert verbeterde relaties door het begrijpen en verbeteren van communicatie en samenwerkingsvaardigheden.

Hoe doe je een reflectie?

We hebben een stap-voor-stapgids gemaakt die jou en jouw team na het spelen kunnen helpen om de volgende stappen in teambuilding en reflectie te ondernemen. Hieronder ziet u een aantal van de vragen en de uitleg terugkomen. In de gids staan nog veel meer vragen, antwoorden en uitbreidingen en gaan we in op verschillende bewezen modellen om teams en individuen te helpen. We helpen je graag gratis een stukje op weg en geven je daarom hieronder een kort voorproefje.

welke rol nam je aan?
Verschillende rollen binnen een team zijn cruciaal voor effectieve samenwerking en prestaties. Het Belbin teamrolmodel is een effectieve tool om jou te helpen inzien welke rol(len) jij en je teamgenoten vervullen. Het model gaat uit van 9 verschillende rollen. Over het algemeen vervuld iemand 1 tot 2 rollen.

1. Voorzitter
De voorzitter is iemand die uitblinkt in het begeleiden van een team en het aanmoedigen van open communicatie. Als het nodig is lossen ze conflicten op en houden de teamdynamiek in evenwicht.

2. Vormer
De vormer is dynamisch, vastberaden en gedreven. Ze dagen het team uit om doelen te bereiken en moedigen actie aan.

3. Plant
Planten zijn creatief en innovatief. Ze komen vaak met originele ideeën en oplossingen voor problemen. Vaak hebben ze een out of the box denkpatroon.

4. Waarschuwer
Waarschuwers zijn analytisch en objectief. Ze kunnen complexe informatie begrijpen en beslissingen nemen op basis van feiten.

5. Bedrijfsman
Bedrijfsmannen zijn enthousiast en extravert. Ze zijn goed in het leggen van contacten en kunnen externe bronnen vinden voor het team.

6. Teamworker
De teamworker, of groepswerkers, zijn coöperatief en ondersteunend. Ze dragen bij aan een positieve teamdynamiek en helpen conflicten te verminderen. Deze mensen voelen zich het comfortabelst in een ondersteunende rol.

7. Vormgever
De vormgevers zijn echte ``go-getters``. Ze zetten plannen om in acties en zorgen ervoor dat taken worden voltooid.

8. Voltooiers
Voltooiers zijn perfectionistisch en nauwgezet. Ze zorgen ervoor dat het werk op tijd en met hoge kwaliteit wordt afgerond.

9. Specialist
Specialisten hebben specifieke expertise en kennis die waardevol is voor het team. Ze leveren diepgaande input op hun vakgebied.

Hoe vond je jou manier van communiceren?
Dat communicatie belangrijk is weten we allemaal. Maar welke communicatiestijl gebruik je nou het meeste? En is dit wel passend voor de situaties waar je je in bevindt? Het DISC-model geeft je houvast om te kijken welke communicatiestijlen bij jou passen. Het DISC-model stelt dat elk individu een combinatie van deze stijlen heeft, maar meestal een dominante en secundaire stijl vertoont.

D. (Dominantie)
Mensen met een invloedrijke communicatiestijl zijn sociaal, enthousiast en optimistisch. Ze zijn vaak expressief, extravert en vinden het leuk om anderen te overtuigen en te motiveren, waardoor ze uitblinken in rollen waar interactie, overredingskracht en het creëren van een positieve sfeer belangrijk zijn.

I. (Invloed)
Mensen met een invloedrijke communicatiestijl zijn sociaal, enthousiast en optimistisch. Ze zijn vaak expressief, extravert en vinden het leuk om anderen te overtuigen en te motiveren, waardoor ze uitblinken in rollen waar interactie, overredingskracht en het creëren van een positieve sfeer belangrijk zijn.

S. (Stabiliteit)
Mensen met een stabiele communicatiestijl zijn geduldig, empathisch en teamgericht. Ze streven naar harmonie in relaties, vermijden conflicten en zijn betrouwbaar in het ondersteunen van anderen, waardoor ze essentieel zijn voor het handhaven van een evenwichtige teamdynamiek en het oplossen van spanningen.

C. (Consciëntieusheid)
Mensen met een consciëntieuze communicatiestijl zijn nauwkeurig, analytisch en gericht op detail. Ze hechten waarde aan precisie, plannen graag vooruit en streven naar kwaliteit en consistentie, waardoor ze vaak uitblinken in taken die een grondige analyse, organisatie en naleving van regels vereisen.

Hoe was je gedrag tijdens het spel?
Het kan belangrijk zijn om te kijken naar je eigen houding tijdens het spelen. Vond je het leuk en deed je daarom actief mee? Of vond je het eigenlijk helemaal niets maar deed je je best voor het team, of juist helemaal niet? Door het ``Attitude-Behavior Model`` toe te passen en de drie hoofdfactoren te analyseren kom je waarschijnlijk tot nieuw inzichten die je ook tijdens je werk of dagelijkse leven kan gebruiken.

1. Attitude ten opzichte van het gedrag
Dit verwijst naar de persoonlijke evaluatie of perceptie van een individu over het gedrag. Bijvoorbeeld, hoe positief of negatief staat iemand tegenover het voltooien van bepaalde taken op het werk? Of in dit geval tijdens het spel?

2. Subjectieve normen
Dit verwijst naar de perceptie van een individu over hoe anderen in zijn/haar sociale omgeving het gedrag zien. Bijvoorbeeld, hoeveel belang hecht een individu aan wat zijn/haar collega's denken over bepaald (werk)gedrag?

3. Perceived behavioral control
Dit verwijst naar de perceptie van een individu over hoeveel controle hij/zij heeft over het uitvoeren van het gedrag. Bijvoorbeeld, in hoeverre voelt een individu zich in staat om effectief te presteren in bepaalde (werkgerelateerde) situaties?

Door deze 3 aspecten na te gaan en toe te passen op de huidige situatie kun je je kennis over jezelf en anderen verbreden.

Hoe was je gedrag tijdens het spel?
Het kan belangrijk zijn om te kijken naar je eigen houding tijdens het spelen. Vond je het leuk en deed je daarom actief mee? OF vond je het eigenlijk helemaal niets maar deed je je best voor het team, of juist helemaal niet? Door het ``Attitude-Behavior Model`` toe te passen en de drie hoofdfactoren te analyseren kom je waarschijnlijk tot nieuw inzichten die je ook tijdens je werk of dagelijkse leven kan gebruiken.

1. Attitude ten opzichte van het gedrag
Dit verwijst naar de persoonlijke evaluatie of perceptie van een individu over het gedrag. Bijvoorbeeld, hoe positief of negatief staat iemand tegenover het voltooien van bepaalde taken op het werk? Of in dit geval tijdens het spel?

2. Subjectieve normen
Dit verwijst naar de perceptie van een individu over hoe anderen in zijn/haar sociale omgeving het gedrag zien. Bijvoorbeeld, hoeveel belang hecht een individu aan wat zijn/haar collega's denken over bepaald (werk)gedrag?

3. Perceived behavioral control
Dit verwijst naar de perceptie van een individu over hoeveel controle hij/zij heeft over het uitvoeren van het gedrag. Bijvoorbeeld, in hoeverre voelt een individu zich in staat om effectief te presteren in bepaalde (werkgerelateerde) situaties?

Door deze 3 aspecten na te gaan en toe te passen op de huidige situatie kun je je kennis over jezelf en anderen verbreden.

Hoe kan je eventuele miscommunicaties oplossen?
Miscommunicaties zijn altijd vervelend. Ongeacht met wie of wanneer. Maar waarom ontstaat zo miscommunicatie en hoe kun je dit oplossen?
Het CLEAR-model benadrukt het belang van actief luisteren, het verhelderen van boodschappen en het controleren van begrip om miscommunicatie te voorkomen of op te lossen.

Check
Controleer of de boodschap duidelijk is overgebracht en begrepen is door alle partijen. Dit omvat het herhalen van belangrijke punten en het stellen van vragen om misverstanden te voorkomen.

Listen
Luister actief naar de andere partij(en) om hun perspectief en standpunt te begrijpen. Geef ruimte voor open communicatie en wees empathisch bij het ontvangen van feedback.

Explain
Verklaar je eigen standpunt en intenties duidelijk en bondig. Gebruik eenvoudige taal en vermijd jargon om verwarring te voorkomen.

Ask
Stel vragen om verduidelijking te krijgen en om te controleren of de andere partij(en) de boodschap begrepen hebben. Moedig ook vragen aan van de andere partij(en) om eventuele onduidelijkheden aan te pakken.

Review
Evalueer samen met alle betrokkenen de communicatie en de gemaakte afspraken. Zorg ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en dat eventuele misverstanden zijn opgelost voordat verder wordt gegaan.

Met welk aspect had je de meeste moeite?
Ga eens voor jezelf na waar je tijdens het spelen tegenop liep. En met welke van deze aspecten je de meeste moeite had. Waarom dit is? En hoe kan je het een volgende keer anders doen? Je kunt dit eventueel overleggen of bespreken met iemand uit je team of je manager/baas mocht je dat van toegevoegde waarde vinden.

Vond je de info hier nou interessant raden we je aan om de uitgebreide versie aan te schaffen voor jezelf of je team.

Mocht je dit nu interessant vinden raden we je aan om de volledige versie ( xx blz) aan te schaffen voor nog geen xx euro.

De uitgebreide versie bevat:

– extra diepgang in de gebruikte modellen
– Visuele voorbeelden en vragenlijsten
– Informatie over persoonlijk leiderschap
– Team canvas

Heb je vragen?